محسن جوادی
نقاشی دیجیتال تصویر دکتر سید حسن اسلامی توسط کاظم علیرضا
کارگاه فلسفه اخلاق
گفتگوهایی درباره اخلاق نظری
از مهر ۱۳۹۳ با هدف ایجاد بستری برای ایده‌پردازان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه اخلاق برگزاری کارگاه‌های فلسفه اخلاق آغاز شد. در این کارگاه‌ها به دنبال این بودیم که از یک سو پژوهشگران حوزه اخلاق بتوانند نگرش‌ها و رویکردهای خود را ارائه کنند و به منظور تقویت ایده‌ها موردنقد منتقدان قرار بگیرند، و از سوی دیگر طلاب و دانشجویان اخلاق نظری و نوآموزان حوزه اخلاق با این مباحث آشنا شوند و تعامل و تضارب آراء در این عرصه پیش از پیش شکل بگیرد.
داستان کارگاه فلسفه اخلاق

اساتید متعددی در فلسفه اخلاق هستند که هر کدام ایده‌ای را پرورش داده اند و از آن ایده دفاع می‌کنند. ما برای فهم عالمانه ایده این اساتید و نقد جدی و چالشی این ایده‌ها کارگاه‌هایی را راه اندازی کردیم که هسته‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری خانه‌ی اخلاق نیز بود. این جلسات محلی برای بحث و گفتگوی اساتید و اخلاق‌پژوهان و استفاده بیشتر علاقه‌مندان به حوزه اخلاق از اساتید این رشته نیز بوده است.