اینجا چراغی روشن است...
مجموعۀ ما مجموعه‌ای غیرانتفاعی و مردم‌نهاد است که از سال 1393 تاکنون می‌کوشد مباحث اخلاق نظری و عملی را تا اندازه‌ای احیاء کند و در گام‌های بعدی این مباحث را رشد و اعتلاء دهد. سعی‌مان بر این بوده است که بتوانیم نگرش‌های گوناگونی را که در مباحث اخلاقی مطرح می‌شود، روایت کنیم. کارگاه‌ها و نشست‌های گوناگونی را در شاخه‌های فلسفۀ اخلاق (مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی) به مدد استادان این حوزه برگزار کردیم و به یاری خداوند این روند ادامه خواهد یافت.
۱۱
دی
همایش بین‌المللی خدا و اخلاق
دانشگاه اکس-مارسی فرانسه با همکاری دانشگاه کاتولیکی ایشتات-اینگولشتات آلمان همایش بین‌المللی خدا و اخلاق را برگزار می‌کند. محورهای این همایش به شرح زیر هستند ولی ...
نامعلوم
همایش بین‌المللی خدا و اخلاق
آیا روش نقلی در بررسی‌های اخلاق اسلامی به سرانجامی خواهد رسید؟

آیا روش نقلی در بررسی‌های اخلاق اسلامی به سرانجامی خواهد رسید؟

آیا حیوانات فاقد عقل هستند؟

آیا حیوانات فاقد عقل هستند؟

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

احکام جانشین رئیس اول

احکام جانشین رئیس اول

بررسی ارتباط ضرورت با گزاره پیشینی

بررسی ارتباط ضرورت با گزاره پیشینی

سودگرایی قاعده‌نگر

سودگرایی قاعده‌نگر

باور دینی انگیزش و التزام اخلاقی

باور دینی انگیزش و التزام اخلاقی

از تعبد در دین تا تعبد در فلسفه

از تعبد در دین تا تعبد در فلسفه

از نظر ارسطو در اخلاق حکم قاطع و ثابتی وجود ندارد

از نظر ارسطو در اخلاق حکم قاطع و ثابتی وجود ندارد

در رستاخیر اخلاقی به سر می‌بریم

در رستاخیر اخلاقی به سر می‌بریم

اخلاق فضیلت مدار

اخلاق فضیلت مدار

فلاسفه اخلاق چگونه یک مسئله را حل می‌کنند؟

فلاسفه اخلاق چگونه یک مسئله را حل می‌کنند؟

نقد اخلاق سکولار؛ با تکیه بر اخلاق وظیفه‌گرایانه کانت

نقد اخلاق سکولار؛ با تکیه بر اخلاق وظیفه‌گرایانه کانت

هنر و حیات اخلاقی

هنر و حیات اخلاقی

نقش غایت در نظام اخلاق اسلامی

نقش غایت در نظام اخلاق اسلامی

اخلاق در سیاست؛ عدالت به روایت مایکل سندل

اخلاق در سیاست؛ عدالت به روایت مایکل سندل

از ارزش اخلاقی چه می دانیم؟

از ارزش اخلاقی چه می دانیم؟

اخلاق فتوت در اسلام ایرانی

اخلاق فتوت در اسلام ایرانی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت هفتم: ارسطو و نظریهٔ فضیلت

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت ششم: قراردادگرایی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت پنجم: فایده‌گرایی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت چهارم: کانت و امر مطلق

لیست علاقه مندی ها 0
لینک کپی شد!