اینجا چراغی روشن است...
مجموعۀ ما مجموعه‌ای غیرانتفاعی و مردم‌نهاد است که از سال 1393 تاکنون می‌کوشد مباحث اخلاق نظری و عملی را تا اندازه‌ای احیاء کند و در گام‌های بعدی این مباحث را رشد و اعتلاء دهد. سعی‌مان بر این بوده است که بتوانیم نگرش‌های گوناگونی را که در مباحث اخلاقی مطرح می‌شود، روایت کنیم. کارگاه‌ها و نشست‌های گوناگونی را در شاخه‌های فلسفۀ اخلاق (مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی) به مدد استادان این حوزه برگزار کردیم و به یاری خداوند این روند ادامه خواهد یافت.
۱۱
دی
همایش بین‌المللی خدا و اخلاق
دانشگاه اکس-مارسی فرانسه با همکاری دانشگاه کاتولیکی ایشتات-اینگولشتات آلمان همایش بین‌المللی خدا و اخلاق را برگزار می‌کند. محورهای این همایش به شرح زیر هستند ولی ...
نامعلوم
همایش بین‌المللی خدا و اخلاق
حدیث فضایل و اخلاق فلسفی

حدیث فضایل و اخلاق فلسفی

معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها

معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها

ملت فارابی یعنی آراء و افعال

ملت فارابی یعنی آراء و افعال

فضیلت انسان بر سایر حیوانات به چیست؟

فضیلت انسان بر سایر حیوانات به چیست؟

انسان به لحاظ درجه وجودی میان بهیمیه و ملک قرار دارد

انسان به لحاظ درجه وجودی میان بهیمیه و ملک قرار دارد

مفهوم صداقت و کمال؛ بررسی رابطه میان این دو

مفهوم صداقت و کمال؛ بررسی رابطه میان این دو

چرا باید به واقع‌گرایی اخلاقی بپردازیم؟

چرا باید به واقع‌گرایی اخلاقی بپردازیم؟

اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی

عقلانیت اخلاق

عقلانیت اخلاق

خدا همچون ناظر آرمانی (۱)

خدا همچون ناظر آرمانی (۱)

درس نامه «فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی» دکتر اخوان

درس نامه «فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی» دکتر اخوان

عدالت یا محبت؟ مسئله این است!

عدالت یا محبت؟ مسئله این است!

نقد اخلاق سکولار؛ با تکیه بر اخلاق وظیفه‌گرایانه کانت

نقد اخلاق سکولار؛ با تکیه بر اخلاق وظیفه‌گرایانه کانت

هنر و حیات اخلاقی

هنر و حیات اخلاقی

نقش غایت در نظام اخلاق اسلامی

نقش غایت در نظام اخلاق اسلامی

اخلاق در سیاست؛ عدالت به روایت مایکل سندل

اخلاق در سیاست؛ عدالت به روایت مایکل سندل

از ارزش اخلاقی چه می دانیم؟

از ارزش اخلاقی چه می دانیم؟

اخلاق فتوت در اسلام ایرانی

اخلاق فتوت در اسلام ایرانی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت هفتم: ارسطو و نظریهٔ فضیلت

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت ششم: قراردادگرایی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت پنجم: فایده‌گرایی

مجموعهٔ کرش کورس فلسفهٔ اخلاق قسمت چهارم: کانت و امر مطلق

لیست علاقه مندی ها 0
لینک کپی شد!