• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نقشه رویداد‌های جهان
با ما از رویدادهای اخلاقی جهان با خبر شوید
برای اطلاع از آخرین رویدادها اخلاقی عضو باشگاه خانه اخلاق شوید
سیدحسن-اسلامی
استدلال خانم آن وارن به آن‌جا منتهی می‌شود که بگوییم تنها انسان‌هایی که عقل و شعور داشته و آن را به‌کار می‌برند، منزلت اخلاقی دارند. حال آن‌که شمار چنین انسان‌هایی واقعا اندک بوده و در نتیجه غالب انسان‌ها از شمول اخلاق خارج می‌شوند.
سیدحسن-اسلامی
یکی از گام‌های رشد اخلاقی این است که ما بین نیاز و خواسته‌مان خلط نکنیم. کمربندی از جنس پوست مار هم مثل کمربند پلاستیکی نیاز مرا برطرف می‌کند، اما ما باید آگاهانه بین خواسته و نیازمان تفکیک قائل شویم.
محمد-محمدرضایی
کانت سعادت را به معنای هماهنگی جهان طبیعت با اراده‌ی شخص در نظر می‌گیرد و به همین جهت به خالق و مدبری نیاز است تا بتواند سعادت شخص را در این دنیا یا دنیای دیگر تامین کند.
محمد-لگنهاوسن
امروزه دیگر مهمترین بحث درباره نسبی‌گرایی، درست یا نادرست بودن آن نیست، چرا که نسبی‌گرایی از چنان تنوعی برخوردار است که نمی‌توان درباره آن حکمی واحد صادر کرد.
هادی-صادقی
این که چرا باید از دستورات خدا اطاعت کرد، یک استدلال پیشادینی و پیش از خدا است
محمدرضا-بیات
ما برای توجیه رفتار اخلاقی به نظریه‌های اخلاقی توجه می‌کنیم اما برای توجیه باور اخلاقی به ساختارهای اخلاقی تمسک می‌کنیم.