• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
محسن جوادی
محسن جوادی
موضوع ارائه در خانه اخلاق: متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس
دکتری فلسفه
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

آقای محسن جوادی در کنار دروس متداول حوزه، در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت تلاش ایشان تأسیس شد. از آثار ایشان می‌توان به کتاب «مسئله باید و هست» و «درآمدی بر خداشناسی فلسفی» اشاره کرد. دکتر محسن جوادی هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه قم و استاد فلسفه اخلاق در این دانشگاه هستند.