معنویت قدسی

 • معنویت از نگاه قرآن

  اشاره: مفهوم«تقوای الهی» که در قرآن و فرهنگ دینی ما بسیار برآن تاکید می رود به معنای ترس از خدا نیست، لکه به معنای پروای خدا را داشتن و احساس زنده ی حضور در محضر اوست. «خداآگاهی» غیر از «خداترسی» است. حالت عاطفی و روانی ای که با تقوا همراه است، «ترس» نیست، «شرم» است؛ شرمِ حاصل از حضور در محضر... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۶۳ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۷ | بازدید: ۲,۷۵۴
 • معنویت قدسی (۱۰)

  رابطه عقل و وحی (۴)

  درآمد: در نشست های گذشته مقداری درباره ی تعارض عقل و وحی گفتگو کردیم، و در این رابطه دیدگاه اخباریان و اصولیان را بررسی و نقد کردیم. چنانکه دیدیم این دو دیدگاه، علی رغم تفاوت های ظاهری ای که به لحاظ تئوریک دارند، عملا به تعطیل عقل در برابر معنای ظاهری متون دینی منتهی می شوند. نکته ی مهمی که... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۶۹ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۵ | بازدید: ۲,۳۷۹
 • معنویت قدسی (۹)

  رابطه عقل و وحی (۳)

  درآمد: در درس گفتار هفتم و هشتم درباره ی انواع روابط محتمل میان عقل و وحی، تعارض عقل و وحی و راه حل این تعارض از نظر اخباریان و اصولیان سخن گفتیم، و راه حل آنان را بررسی و نقد کردیم. چنانکه دیدیم این دو دیدگاه، علی رغم تفاوت های ظاهری ای که ب لاظ تئوریک دارند، عملا به تعطیل عقل در قلمرو دین یا... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۵۴ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۵ | بازدید: ۲,۳۴۹
 • معنویت قدسی (۸)

  رابطه عقل و وحی (۲)

  درآمد: بحث ما در باب رابطه ی عقل و وحی بود. چنانکه دیدیم، بین عقل و وحی دو نوع رابطه می توان تصور کرد: یکی «تلائم»/ «توافق» و دیگری «تعارض»/ «ناسازگاری». توافق هم دو نوع دارد: یکی «حداقلی» و دیگری «حداکثری». توافق حداقلی در سه حالت رخ می دهد، اما توافق حداکثری یک حالت بیشتر ندارد، و آن در جایی... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۴۷ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۵ | بازدید: ۲,۴۱۴
 • معنویت قدسی (۵)

  نقد عقل پرستی و علم پرستی

  چکیده: در این درس گفتار در مورد دو خطای ویرانگر در باب عقلانیت نظری بحث خواهیم کرد. این دو خطا به بحث اصلی ما در باب نسبت معنویت و عقلانیت کاملا مربوطند. این دو خطا را به ترتیب «عقل پرستی» و «علم پرستی» می نامیم. «عقل پرستی» با «عقل گرایی» فرق دارد، همانگونه که «علم پرستی» با «علم گرایی» فرق... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۶۴ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۴ | بازدید: ۲,۸۹۹
 • معنویت قدسی (۴)

  رابطه معنویت و عقلانیت

  چکیده: ربط و نسبت معنویت با عقلانیت از جهات بسیاری اهمیت دارد. پاره ای از این جهات به شرح زیر است: اولا، همانگونه که معنویت یکی از مولفه های هویت انسانی است، عقلانیت هم یکی دیگر از مولفه های هویت انسان یاست. بنابر این، دغدغه حفظ هویت انسانی و رشد آن اقتضا می کند که ما بکوشیم بین معنویت و... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۶۱ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۴ | بازدید: ۲,۵۵۱
 • معنویت قدسی (۲)

  چکیده: معنویت قدسی نظریه ای است درباب (۱) «عالم معنا» و (۲) ربط و نسبت آن عالم با «عالم طبیعت». هدف از طرح این نظریه انباشتن ذهن مخاطبان با اطلاعات تازه نیست، بلکه ایجاد تحول در شخصیت آنهاست. هدف در اینجا تربیت است، نه تعلیم؛ یعنی به تعلیم صرفا به عنوان مقدمه ای برای تربیت نگاه می کنیم. به تعبیر... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۶۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۴ | بازدید: ۲,۳۹۳
 • معنویت قدسی (۱)

  چکیده: تعریف معنویت مشکل است و هیچ اتفاق نظری در مورد معنای دقیق این واژه وجود ندارد. بخشی از اختلاف‌نظر در مورد معنای دقیق این واژه از اختلاف‌نظر در باب نسبت «معنویت» با «دین» یا «دیانت» سرچشمه می‌‌‌گیرد. گروهی از معنویت‌گرایان، معنویت را بدیل/ جایگزینی برای دین می‌‌‌بینند، در حالی که گروهی... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۱۰۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۲/۰۴ | بازدید: ۲,۲۸۵