• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نگاهی به بحران کرونا از منظر کانتی
نگاهی به بحران کرونا از منظر کانتی
در این نوشتار کوتاه می‌کوشم اخلاق و اخلاقی بودن را در مواقع بحران تبیین نمایم. قصد آن دارم که در متن پیش‌رو از تبیین «کانتی» بهره گیرم و به کمک…
در این نوشتار کوتاه می‌کوشم اخلاق و اخلاقی بودن را در مواقع بحران تبیین نمایم. قصد آن دارم که در متن پیش‌رو از تبیین «کانتی» بهره گیرم و به کمک اخلاق مطرح شده توسط او، نشان دهم اخلاق چه نوع پیوندی با بحران (کرونا) پیدا می‌کند. این امر ممکن نیست مگر آن که ابتدا اخلاق را پذیرفته و به رسمیت شناسیم؛ به این معنا که آن را از ملزومات حقیقی زندگی تلقی کرده و جایگاهی والا برایش قائل شویم. حال پرسشی که می‌توانیم مطرح کنیم، به این مضمون است که آیا باید اخلاق را به نحو فردی در نظر بگیریم یا اساسا اخلاق امری جمعی و اجتماعی است؟
درباره فاطمه نعمتی:
دیدگاه‌ها