آقای غنوی: پیشینه کتاب کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق در حقیقت از جهتی برای خود من یک اتفاق بود، چون شروع کار من راجع به نظام اخلاقی اسلام بود. در دوره‌ای، نوشته‌های جدا جدا و به صورت مقالات می‌نوشتیم و در جمع بزرگی نقد می‌شد. بعد از آن، در مقطعی پیشنهاد شد مطالبی را […]

ششمین جلسه نقد کتاب

 

آقای غنوی:

پیشینه کتاب

کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق در حقیقت از جهتی برای خود من یک اتفاق بود، چون شروع کار من راجع به نظام اخلاقی اسلام بود. در دوره‌ای، نوشته‌های جدا جدا و به صورت مقالات می‌نوشتیم و در جمع بزرگی نقد می‌شد. بعد از آن، در مقطعی پیشنهاد شد مطالبی را که داریم به چاپ برسانیم و سعی کردیم آن را در قالبی ارائه دهیم که مجموعه منظمی هم در اختیار دیگران قرار دهیم.

این مجموعه کتاب فعلاً ۶ قسمت است؛ قسمت اول که حالت مقد

آقایان رضا حبیبی و امیر غنوی در خانه اخلاق پژوهان جوان

مه دارد و همین کتاب درآمدی بر فقه اخلاق است که در حقیقت تأسیس یک روال تازه، ترسیم یک فضای نو و تعیین یک چارچوب است برای بحث‌های فقه‌الاخلاق. بعد از این کارهای فقه‌الاخلاق شروع شد و در زمینه نظام اخلاقی اسلام متمرکز شدیم. تا اکنون ۴ جزء این مجموعه تکمیل و تحویل داده شده است، یک بخش آن چاپ شده و مابقی هم در صف چاپ است.

پیشینه بحث و طرح مسأله کتاب

فقه الاخلاق بحثی است که شاید سال‌ها در ذهن خیلی‌ها بوده و علتش هم این بوده که همه احساس می‌کردند در عرصه آموزه‌های دینی تمرکز خاصی بر حوزه احکام و مقایسه میان متون پیدا کردیم در صورتی که منابعی که در اختیار داریم (قرآن و روایات) نشان می‌داد بحث بزرگی از این آموزه‌ها مورد توجه ویژه نبودند. اگر نوشته‌ها و گفته‌های بزرگان قدیم را مرور کرده باشید شاید به این مسأله توجه کرده باشید، خیلی‌ها این نکته را به عنوان نقد گفته‌اند. ولی این که چه طور می‌شود کار تازه‌ای را برای این فضاها شروع کرد، همیشه مورد سؤال بوده است.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق د

http://ethicshouse.ir نوشته‌های بیشتر از این نویسنده