• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نسبی‌گرایی اخلاقی
در خانه اخلاق پژوهان جوان بررسی شد:
نسبی‌گرایی اخلاقی
گزارشی از جلسه 6 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)
درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی وجود دارد، کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب…
برنامه های ما
2 سال پیش
درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی وجود دارد، کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست آن بحث در مورد نظریه‌های اخلاقی است و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا moral problems پرداخته شده است. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق، آقای دکتر محسن جوادی بر مبنای بخش نخست این کتاب که شامل 11 فصل است، در مورد نظریه‌های اخلاقی بحث خواهند کرد. جلسه پیش رو که در تاریخ 25 آبان 1398 تشکیل شد، ششمین جلسه این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق است.
نسبی‌گرایی اخلاقی
دیدگاه‌ها
6 روز

[…] جانب «کلی‌گرایی» ۴ را بگیرند، اما به‌رغم همهٔ این‌ها نسبی‌گرایی اخلاقی است که بیش از باقی نسبی‌گرایی‌ها توجه لوکس را […]