این کنفرانس در پی فراهم آوردن یک بستر میان رشته ای برتر برای محققان ، پزشکان و مربیان برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها ، گرایش ها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی موجود و راه حل های پذیرفته شده در زمینه های اخلاق و مسائل روز است

کنفرانس بین المللی اخلاق و مسائل روز با هدف گردهم آوردن دانشمندان برجسته دانشگاهی ، محققان و پژوهشگران برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه های اخلاق و مسائل روز برگزار می‌شود.

این کنفرانس در پی فراهم آوردن یک بستر میان رشته ای برتر برای محققان ، پزشکان و مربیان برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها ، گرایش ها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی موجود و راه حل های پذیرفته شده در زمینه های اخلاق و مسائل روز است.

این همایش فرصت‌هایی برای حمایت مالی نیز فراهم کرده است.

برای اطلاعات بیشتر درباره این کنفرانس بین المللی به این لینک مراجعه نمایید.

۰