• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
وظیفه‌گرایی اخلاقی

وظیفه‌گرایی اخلاقی

گزارشی از هشتمین جلسه درس‌گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق
وظیفه‌گرایی یکی از نظریات عمده در اخلاق هنجاری است که به دلیل تکثر نظرات وظیفه‌گرا، تعریف واحدی از آن وجود ندارد. معمولاً این نظریه در مقابله با غایت‌گرایی تعریف می‌شود.…
وظیفه‌گرایی یکی از نظریات عمده در اخلاق هنجاری است که به دلیل تکثر نظرات وظیفه‌گرا، تعریف واحدی از آن وجود ندارد. معمولاً این نظریه در مقابله با غایت‌گرایی تعریف می‌شود. یعنی نظریه‌ای است که ایجاد بهترین نتایج را ملاک درستی و وظیفه نمی‌داند. خلاف تصور مشهور، هدف قرار دادن ایجاد بیشترین خوبی، ملاک وظیفه‌گرایی نیست. ملاک درستی اعمال در نظریه‌های مختلف وظیفه‌گرایی، چیزی از قبیل اصول عقلی، مانند اصل تعمیم‌پذیری، ذات اعمال، امر الهی، قرارداد اجتماعی، اراده و انتخاب فردی یا حقوق است.
وظیفه‌گرایی اخلاقی
دیدگاه‌ها

club