• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
مبادی اخلاقی بعثت؛ پیش‌فرض‌های اخلاقی پذیرشِ دعوت پیامبر اکرم (ص)

مبادی اخلاقی بعثت؛ پیش‌فرض‌های اخلاقی پذیرشِ دعوت پیامبر اکرم (ص)

در این مقاله، به تبیین و بررسی مبادی اخلاقی در آغاز اسلام پرداخته شده است. در این جستار تبیین شده است که از علل مهم پذیرفته ‌شدن اسلام از سوی…
در این مقاله، به تبیین و بررسی مبادی اخلاقی در آغاز اسلام پرداخته شده است. در این جستار تبیین شده است که از علل مهم پذیرفته ‌شدن اسلام از سوی جامعه عرب پیش از اسلام، افزون بر حسن خُلق پیامبر (ص) نهادینه بودن برخی ارزش‌ها و اصول اخلاقی در بین ساکنان جزیره العرب بوده است. برای درک دقیق‌تر آنچه در دورهٔ بعثت پیامبر اکرم (ص) ‌به لحاظ عمومی رخ ‌داده است، بازشناسی عنصر «دعوت» ضرورت دارد. بررسی عنصر «دعوت» ما را به رابطهٔ معرفت‌شناختی دین اسلام و برخی از اصول اخلاقی رهنمون شده است. ادعای ما در این مقاله این است که تحقّق بعثت پیامبر اکرم (ص)، یعنی پذیرش دعوت آن حضرت از سوی مردم، بدون وجود باورهای پایه اخلاقی مردم ممکن نبوده است و برای پذیرش اسلام از سوی مردم، باورمند بودن آنها به اصول اخلاقی ضرورت داشته است. در این مقاله با تمسک به شواهد تاریخی و با استفاده از تحلیل مفاهیم اخلاقی این نتیجه اثبات شده که سه اصل «وفاداری»، «صداقت» و «خیرخواهی» در نهاد مخاطبان وحی در عصر نزول، از پیش از اسلام نهادینه بوده و بر همین اساس دعوت پیامبر (ص) از سوی مردم پذیرفته شده است.
دیدگاه‌ها

club