• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
سودگرایی در فلسفه اخلاق

سودگرایی در فلسفه اخلاق

گزارشی از هفتمین جلسه درس‌گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق
نظریات وظیفه‌گرایانه در تقابل با نظریات نتیجه‌گرایانه بهتر فهمیده می‌شوند و در فلسفه اخلاق، عموماً در اشاره به انگاره‌های اخلاقی غیرنتیجه‌گرایانه به کار می‌روند. یکی از مهمترین دلیل‌های وظیفه‌گرایی این…
نظریات وظیفه‌گرایانه در تقابل با نظریات نتیجه‌گرایانه بهتر فهمیده می‌شوند و در فلسفه اخلاق، عموماً در اشاره به انگاره‌های اخلاقی غیرنتیجه‌گرایانه به کار می‌روند. یکی از مهمترین دلیل‌های وظیفه‌گرایی این است که رفتار شخص می‌تواند نادرست باشد، حتی اگر نتایج آن بهترین نتایج ممکن باشند. نتیجه‌گرایی به آن دسته از نظریات اخلاقی اطلاق می‌شود که بنابر آنها، نتایج اعمال، مبنای هر حکم اخلاقی معتبر درباره آنهاست. پس، بر اساس نتیجه‌گرایی، عملِ اخلاقی درست، عملی است که به بهترین نتایج منتهی می‌شود. بر اساس نظریه وظیفه‌گرایانه، ما وظیفه داریم که بعضی از اعمال را انجام دهیم و از انجام دادن بعضی از اعمال خودداری کنیم، این وظیفه، از ماهیت خود عمل ناشی می‌شود و نه از نتایجی که با انجام گرفتن عمل حاصل می‌گردد. در این جلسه، علاوه بر شرح و تحلیل نظریات نتیجه‌گرایانه و همچنین نظریات وظیفه‌گرایانه، به بررسی رابطه این دو دسته اخلاقی می‌پردازیم.
سودگرایی در فلسفه اخلاق
دیدگاه‌ها

club