• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
مدارا، فضیلتی اخلاقی و مسئله‌ای فراتر از تحمل!

مدارا، فضیلتی اخلاقی و مسئله‌ای فراتر از تحمل!

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند «عقیدۀ هرکسی محترم است.» این جمله نشان‌دهندۀ مداراست. کسی که بامدارا باشد، می‌تواند عقاید مخالف با عقیدۀ خود را تحمل کند. اگر جملۀ قبلی را تصدیق…
حتماً شنیده‌اید که می‌گویند «عقیدۀ هرکسی محترم است.» این جمله نشان‌دهندۀ مداراست. کسی که بامدارا باشد، می‌تواند عقاید مخالف با عقیدۀ خود را تحمل کند. اگر جملۀ قبلی را تصدیق می‌کنید، پس شما هم فکر می‌کنید «مداراکردن» مساوی است با «تحمل‌کردن». اما نویسنده در این مطلب می‌خواهد این نکته را از منظر روان‌شناختی توضیح دهد که مدارا و تحمل، دو ویژگیِ مستقل‌اند و در حوزۀ اخلاق، مدارا فضیلتی جداگانه است. مدارا شکل‌های گوناگونی دارد، از مدارا در رفتار گرفته تا مدارا در عقیده و نظر. البته نویسنده توضیح می‌دهد که حدّ مدارا تا کجاست و چقدر باید با دیگران مدارا کرد
منبع: the conversation
دیدگاه‌ها

club