• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
جواد حیدری
جواد حیدری
موضوع ارائه در خانه اخلاق: حرف تازه تامس نیگل در باب پیشرفت اخلاقی
دکتری علوم سیاسی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

جواد حیدری اخلاق‌پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد است.

ایشان در فلسفه اخلاق بیشتر به ترجمه و پژوهش در آثار «تامس نیگل» فیلسوف سیاسی معاصر می‌پردازد. از جمله کارهای ایشان می‌شود به ترجمه کتاب‌های «ذهن و کیهان»، «پرسش‌های کشنده»، «امکان دیگرگزینی»، «برابری و جانبداری»، و «اخلاق‌شناسی» از تامس نیگل اشاره کرد.