• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
احمدحسین شریفی
احمدحسین شریفی
موضوع ارائه در خانه اخلاق: نقد کتاب «دانشنامه اخلاق کاربردی»
دکتری فلسفه تطبیقی
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

احمدحسین شریفی تحصیلات حوزوی خود را محضر اساتیدی چون حضرات آیات: ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی و جعفر سبحانی پیگیری کرد.

ایشان تحصیلات آکادمیک خود را در مقطع دکتری فلسفه تطبیقی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) به اتمام رساندند.

معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مؤسسه امام خمینی، عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های معرفت اخلاقی»، «معرفت ادیان» و «معرفت کلامی» از جمله فعالیت‌های ایشان است.

کتاب‌های «فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی» و «آیین زندگی (اخلاق کاربردی)» از جمله آثار منتشرشده از ایشان است.