فصل‌نامه اثیکا
کتاب‌های تازه نشر حوزه اخلاق‌
اثیکا مجله‌ای تصویری است که لیست کتاب‌های تازه‌نشر به زبان انگلیسی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
12
همه شماره‌ها
1100
تعداد نویسنده‌ها
840
کتب معرفی‌شده
رشته مطالعاتی فلسفه اخلاق رشته‌ای پویا است که موضوعات موردبحث آن هر روزه با چالش‌هایی که جوامع با آن‌ها روبه‌رو هستند، توسعه پیدا می‌کند. پژوهشگری که در این زمینه کار می‌کند لازم است به روز باشد و با چالش‌های اخلاقی که در فرهنگ‌ها و جوامع دیگر رخ می‌دهد و موضوعاتی که در جوامع علمی خارج از زبان فارسی موردبحث است، آشنا شود. خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف آشنایی پژوهشگران این رشته با این موضوعات و چالش‌ها لیست کتاب‌های تازه‌نشر به زبان انگلیسی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. این لیست علاوه بر آن که ذائقه مطالعاتی فلسفه اخلاق خارج از زبان فارسی را نشان می‌دهد، می‌تواند راهنمایی خوبی برای دانشجویان و علاقه‌مندانa به رشته‌های فلسفه، فلسفه اخلاق و سایر حوزه‌های مطالعاتی مربوط برای پژوهش باشد
دانلود شماره های قبلی