خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه زهرا مهری
فاطمه زهرا مهری
فاطمه زهرا مهری

تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی تست بیوگرافی

تعداد مطالب: 1
یادداشت روز

گزارشی از کتاب «برداشت مسلمانان از عدالت»

برای یک مسلمان عدالت چه مفهومی دارد؟ مسئله‌ی عدالت از جمله مسائلی در جوامع انسانی است که قدمتی دیرینه دارد. می‌توان گفت بشر همواره بر سر این که چه حقوقی دارد و بر اساس چه معیاری حقش زیرپا گذاشته شده د...
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping