• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
گذار از فلسفه اخلاق به جامعه شناسی اخلاق
رهسپاریم با ارسطو تا فضیلت
گذار از فلسفه اخلاق به جامعه شناسی اخلاق
معرفی کتاب "در پی فضیلت؛ تحقیقی در نظریه اخلاقی"
«جماعت گرايي»، به گرايش فکري خاصی در فلسفه معاصر اطلاق مي‌شود که نقد مدرنيته و به طور خاص مدرنيته ليبرالی، به منزله‌ی نظريه سياسی مدرنيته را مدنظر قرار داده است.…
معرفی کتاب
8 سال پیش
«جماعت گرايي»، به گرايش فکري خاصی در فلسفه معاصر اطلاق مي‌شود که نقد مدرنيته و به طور خاص مدرنيته ليبرالی، به منزله‌ی نظريه سياسی مدرنيته را مدنظر قرار داده است. آنچه جماعت‌گرايان در برابر ليبراليسم بر آن تأکيد دارند، اصالت و ارزش جامعه در برابر فرد است. از جمله متفکران اصلی جماعت‌گرایی السدیر مک‌اینتایر است […]
دیدگاه‌ها