• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی

اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی

اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی
تنگناهای اخلاقی، موقعیت‌هایی هستند که در آنها فاعل با دو گزینه متعارض روبرو است که نمی‌تواند بر اساس هر دو عمل کند. کسانی که از وجود چنین موقعیت‌هایی طرفداری می‌کنند،…
تنگناهای اخلاقی، موقعیت‌هایی هستند که در آنها فاعل با دو گزینه متعارض روبرو است که نمی‌تواند بر اساس هر دو عمل کند. کسانی که از وجود چنین موقعیت‌هایی طرفداری می‌کنند، معتقدند فاعل در این موقعیت‌ها ناگزیر است مرتکب خطای اخلاقی شود و اگر هر کدام از گزینه‌ها را برگزیند، با احساسات منفی از قبیل احساس گناه، افسوس و پشیمانی مواجه خواهد شد. مخالفان تنگناها علیه وجود چنین موقعیت‌هایی استدلال کرده‌اند و معتقدند این موقعیت‌ها، انسجام نظریه اخلاقی را زیر سؤال می‌برند. آنها ادعا می‌کنند که نظریه اخلاقی خوب باید بتواند در هر موقعیتی برای فاعل راهنمای عمل باشد و نباید دستورات متعارض صادر کند؛ در حالی که تنگناهای اخلاقی، مثال نقضی برای راهنمای عمل بودن نظریه‌های اخلاقی هستند. مدافعان تنگناها که عمدتاً در چارچوب اخلاق فضیلتی استدلال می‌کنند، مدعی‌اند که نظریه اخلاق فضیلت، درعین‌حال که می‌تواند منسجم و راهنمای عمل باشد، تبیین مناسبی هم برای تنگناهای اخلاقی فراهم می‌آورد.
دیدگاه‌ها

club