• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز

شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز

به رغم آنکه شانس و امور خارج از کنترل، در زندگی بشر اموري انکارناپذیرند اما شانس از جمله پدیده‌هایی است که با اصل کنترل انسان بر اعمالش متعارض می‌باشد. به…
به رغم آنکه شانس و امور خارج از کنترل، در زندگی بشر اموري انکارناپذیرند اما شانس از جمله پدیده‌هایی است که با اصل کنترل انسان بر اعمالش متعارض می‌باشد. به این معنا که هر کجا شانس حضور داشته باشد در آنجا عدم کنترل انسان ثابت می‌شود و بالعکس. تعارض شانس با اصل کنـترل، از آن جهت که از اصول مبنایی اخلاق تلقی می‌شود، می‌تواند بنیان اخلاق را سست کند.
دیدگاه‌ها

club