خانه درختواره اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

40

گزارشی از کارگاه 40 فلسفه اخلاق

فاطمه شریفیان
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
0
آقای دکتر یاسر پوراسماعیل در خانه اخلاق پژوهان جوان در این جلسه عمدتاً به این پرسش می‌پردازیم که اگر...