خانه درختواره اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
۴۰

گزارشی از کارگاه ۴۰ فلسفه اخلاق

فاطمه شریفیان
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
0
آقای دکتر یاسر پوراسماعیل در خانه اخلاق پژوهان جوان در این جلسه عمدتاً به این پرسش می‌پردازیم که اگر...
بیشتر بخوانید