• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
گزارشی از همایش «اخلاق علم و آموزش عالی»
گزارشی از همایش «اخلاق علم و آموزش عالی»
نوشتار وی را با عنوان «دانشگاه ایرانی و معضل انتخاب اخلاقی» می‌خوانید: متفکرین بزرگی چون فیشته، آموزش و پرورش را وسیله‌ای برای بازسازی اخلاقی جامعه می‌دانند. دیگرانی چون تورستن هازن…
مصاحبه
3 سال پیش
نوشتار وی را با عنوان «دانشگاه ایرانی و معضل انتخاب اخلاقی» می‌خوانید: متفکرین بزرگی چون فیشته، آموزش و پرورش را وسیله‌ای برای بازسازی اخلاقی جامعه می‌دانند. دیگرانی چون تورستن هازن معتقدند، تمهید رهنمود اخلاقی، کارکرد حساس دانشگاه است. اگر این نهاد بزرگ اجتماعی چنین رسالت سترگ بیرونی را بر عهده داشته باشد، ابتدا باید قادر […]
دیدگاه‌ها