• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
چو دزدی با چراغ آید
نوشتاری در باب اخلاق پژوهش؛

چو دزدی با چراغ آید

سرقت علمی در سطح دانشگاهی
اگر شخصی، مقاله یا کتابی را منتشر کند و در آن از نوشته‌های دیگران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید، اما از اشاره به منابع نوشتار خود به شکلی…
اگر شخصی، مقاله یا کتابی را منتشر کند و در آن از نوشته‌های دیگران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید، اما از اشاره به منابع نوشتار خود به شکلی دقیق و متعارف، بپرهیزد یا در این کار کوتاهی نماید، یا چنان وانمود کند که این نوشته زاده و حاصل تأملات شخصی خویش است، مرتکب عملی شده است که به آن انتحال، یعنی به خود بستن و سرقت علمی می‌گویند. مقاله حاضر با هدف به بحث گذاشتن انتحال یا سرقت علمی برخی دانشگاهیان به رشته تحریر درآمده است. بر این اسال، نویسنده ابتدا به تعریف مبسوط انتحال می‌پردازد. سپس با تأکید بر انتحال یا سرقت علمی برخی مدرسان دانشگاه و بیان اهداف و انگیزه‌های آنان، برخی نمونه‌های عینی را که مرتکب این عمل شده‌اند، بیان می‌کند. نویسنده در ادامه به پرسش اصلی پژوهش خود با این مضمون که چرا انتحال علمی غیراخلاقی است؟ می‌پردازد. در این میان با تطبیق پرسش خود به سه نظریه اخلاقی پیامدگرایی، تکلیف‌گرایی و فضیلت‌گرایی، غیراخلاقی بودن عمل انتحال را در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهد. در انتها، با یادآوری ده شیوۀ پرهیز از عمل غیراخلاقی انتحال، هریک از آن‌ها را تشریح می‌کند.
دیدگاه‌ها

club