• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
فضیلت در نسبت با لذت و درد معنا پیدا می‌کند
در جلسه متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس مطرح شد:
فضیلت در نسبت با لذت و درد معنا پیدا می‌کند
جلسه چهاردهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو
آنچه پیش روی شماست جلسه چهاردهم از سلسله جلسات متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در…
اخلاق فضیلت
3 سال پیش
آنچه پیش روی شماست جلسه چهاردهم از سلسله جلسات متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این جلسه از متن‌خوانی نیکوماخوس در باب رابطه فضیلت و رذیلت با لذت و درد صحبت خواهد شد. ارسطو معتقد است آن چیزی که بیشترین تاثیر را از میان سه جز منفعت، خوبی و لذت برای انسان به همراه دارد جزء لذت و درد است که حتی بر روی این سه جز هم تاثیر‌گذار است. تا جایی که فضیلت از نظر ارسطو بر‌قراری رابطه درست و مناسب با لذت و درد است.
فضیلت در نسبت با لذت و درد معنا پیدا می‌کند
دیدگاه‌ها
3 سال

خیلی خوبه این سری درس های متخ خوانی که میذارید. مرسی