• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب
بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب
«نظریۀ امر الهی»(( divine command theory)) که ازنظریه‌های مهم و کهن دراخلاق هنجاری((normative ethics)) و فـرااخلاق((meta-ethics)) اسـت، بـه جهت تعیین کننده بودن نقـش امـر، اراده یـا فعـل خداونـد در ارزش…
اساتید
5 سال پیش
«نظریۀ امر الهی»(( divine command theory)) که ازنظریه‌های مهم و کهن دراخلاق هنجاری((normative ethics)) و فـرااخلاق((meta-ethics)) اسـت، بـه جهت تعیین کننده بودن نقـش امـر، اراده یـا فعـل خداونـد در ارزش و الـزام اخلاقـی، بـرای خداباوران اهمیت بسیار دارد و با اینکه طیف وسیعی از دانشـمندان دربـارۀ آن بـه پـژوهش و نظریه‌پردازی پرداخته‌اند، همچنان جای بحث […]
دیدگاه‌ها