خانه برچسب‌ها راس شفرلاندو
مطالب مرتبط با

راس شفرلاندو

تعداد مطالب: 14
برنامه های ما

آیا حیوانات فاقد عقل هستند؟

کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست آن بحث در مورد نظریه‌های اخلاقی است و در بخش...
حلقه مطالعاتى فلسفه اخلاق

نقد نظریه تأمین امیال

نظریه‌ی تامین امیال دو ادعای اصلی دارد: نخست این‌که شرط لازم برای داشتن یک زندگی خوب برآورده شدن امیال است و دوم این‌که برآورده‌شدن امیال شرط کافی برخورداری از یک زندگی خوب نیز است. برای نقض‌این تئور...
برنامه های ما

آیا عقل ملاک شأن اخلاقی است؟

کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست آن بحث در مورد نظریه‌های اخلاقی است و در بخش...
حلقه مطالعاتى فلسفه اخلاق

لذات یک زندگی خوب را به ارمغان می‌آورند یا تأمین امیال؟

درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی وجود دارد، کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ ب...
حلقه مطالعاتى فلسفه اخلاق

چه چیزی باعث خوب زیستن می‌شود؟

درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی وجود دارد، کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ ب...
حلقه مطالعاتى فلسفه اخلاق

نظریه خطا

درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی وجود دارد، کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر «راس شفرلاندو» کتاب جدیدی است که در سال 2018 به چاب رسیده است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ ب...
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping