امیر غنوی

اطلاع رسانی ها

نشست دو روزه اخلاق برای نوآموزان

اساتید این دوره (به ترتیب ارائه): مهدی علیزاده چهارشنبه ۱۵ اسفند ۸ صبح، در اولین ارائه ما، “ماجرای تفکر اخلاقی…

بیشتر بخوانید »
اساتید

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

پای صحبت هرکدام از اساتید اخلاق حوزه که می‌نشینی، با حسرت از روزگاری یاد می‌کند که بیشتر حوزویان متخلق به…

بیشتر بخوانید »
اساتید

مسیر تحول اخلاقی در تفسیر المیزان

ادوار نخستین عرفان مسلمین با ارائه طرح‌های متعددی در عرصه سلوک همراه بوده است، ولی در دوره‌های اخیر توجه چندانی…

بیشتر بخوانید »
اساتید

گزارشی از چهارمین نشست دین و اخلاق

نحله‌های عرفانی در دوره‌های اخیر عمدتاً آموزه‌هایشان در دسترس همگان نبوده و از این نظر کاری که علامه بحر العلوم…

بیشتر بخوانید »
اساتید

چکیده مطالب درس فقه الاخلاق در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

فقه اخلاق عنوان دانشی است که هنوز در اصل وجود یا عدمش و اینکه چنین عنوانی مناسب با چنین علمی…

بیشتر بخوانید »
فقه الاخلاق

گزارشی از چهارمین جلسه درس فقه الاخلاق

ما در فقه اخلاق می‌خواهیم موضوعات اخلاق را با روش و منبع فقهی بررسی کنیم. باید در رابطه با حوزه…

بیشتر بخوانید »
فقه الاخلاق

گزارشی از سومین جلسه درس فقه الاخلاق

ضرورت فقه اخلاق در دوره‌ای از تاریخ شیعه فقه اخلاق ضروری دانسته نشده است. بررسی این نکته به این ترتیب…

بیشتر بخوانید »
فقه الاخلاق

گزارشی از دومین جلسه درس فقه‌الاخلاق

تعریف اخلاق عمدتاً در نوشته‌های اخلاق‌پژوهان مسلمان، اخلاق عبارت است از بررسی فضائل و رذائل. البته به نظر می‌رسد که…

بیشتر بخوانید »
فقه الاخلاق

گزارشی از اولین جلسه درس فقه الاخلاق

فقه اخلاق عنوان دانشی است که هنوز در اصل وجود یا عدمش و اینکه چنین عنوانی مناسب با چنین علمی…

بیشتر بخوانید »
اساتید

گزارشی از کارگاه ۳ فلسفه اخلاق

  بحث نظام نخستین بار در فضای پس از انقلاب و در مواجهه با مکاتبی که در آن دوران رواج…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن