• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
آیا مطالعات ژنتیک به اخلاقی‌تر شدن ما کمک خواهد کرد؟
با حضور آقای دکتر علی متولی زاده اردکانی:
آیا مطالعات ژنتیک به اخلاقی‌تر شدن ما کمک خواهد کرد؟
گزارشی از کارگاه 18 فلسفه اخلاق
هجدهمین جلسه از سلسله جلسات خانه اخلاق پژوهان جوان در تاریخ یکشنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر علی متولی‌زاده اردکانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک…
هجدهمین جلسه از سلسله جلسات خانه اخلاق پژوهان جوان در تاریخ یکشنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر علی متولی‌زاده اردکانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک در این باب سخن گفتند که «آیا مطالعات ژنتیک به اخلاقی‌تر شدن ما کمک خواهد کرد؟» پیش از آن نیز گزارشی از کتاب نقش ژن‌ها در شکل‌گیری شخصیت، نوشته دین هیمر و پیتر کوپلند (ترجمه علی متولی زاده اردکانی) توسط محمدصادق روحانی ارائه شد.
دیدگاه‌ها