درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
یک نظریه صورى‌شده اخلاقى
یک نظریه صورى‌شده اخلاقى
گفتار حاضر صورت‌بندى و تنسیق منطقى و دقیقى از نظریه‌اى اخلاقى به دست مى‌دهد که بر اندیشه‌هایِ بر گرفته از ایمانوئل کانت و آر. اِم. هِر مبتنى است و نمونه‌اى…
اساتید
10 سال پیش
گفتار حاضر صورت‌بندى و تنسیق منطقى و دقیقى از نظریه‌اى اخلاقى به دست مى‌دهد که بر اندیشه‌هایِ بر گرفته از ایمانوئل کانت و آر. اِم. هِر مبتنى است و نمونه‌اى است از نحوه کاربست منطق در جهت صورى کردن و نمادین ساختن دیدگاه‌هاى فلسفى وسیع‌تر. قاعده‌ها در این بخش, روایتى از قاعده طلایى را به […]
دیدگاه‌ها