• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
هنجارمندی و گوناگونی دلایل
آقای دکتر حمید وحید در خانه اخلاق پژوهان جوان:
هنجارمندی و گوناگونی دلایل
گزارشی از کارگاه 37 فلسفه اخلاق
دکتر حمید وحید عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین و مدیر گروه فلسفه تحلیلی در این مجموعه هستند که مطالعات خوبی در زمینه فلسفه تحلیلی، اخلاق و حوزه‌های میان رشته‌ای…
اساتید
4 سال پیش
دکتر حمید وحید عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین و مدیر گروه فلسفه تحلیلی در این مجموعه هستند که مطالعات خوبی در زمینه فلسفه تحلیلی، اخلاق و حوزه‌های میان رشته‌ای مرتبط با آن را دارا هستند. دکتر حمید وحید در این کارگاه که سی و هفتمین کارگاه فلسفه اخلاق در خانه اخلاق پژوهان جوان و دومین حضور ایشان در این مجموعه است، تلاش دارند تا با شرح انواع دلایل راهی به تبیین فرااخلاقی ماهیت دلیل بیابند.
هنجارمندی و گوناگونی دلایل
دیدگاه‌ها