• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
اتانازی و معضلات اخلاقی آن
به همت خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد:
اتانازی و معضلات اخلاقی آن
گزارشی از کارگاه 31 فلسفه اخلاق
دکتر احمدرضا همتی مقدم مدیر گروه فلسفه ذهن در پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات می‌باشند. ایشان در سی و یکمین…
اخلاق پزشکی
5 سال پیش
دکتر احمدرضا همتی مقدم مدیر گروه فلسفه ذهن در پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات می‌باشند. ایشان در سی و یکمین کارگاه فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان، به طرح این پرسش پرداختند که اتانازی چیست و چه ارتباطی با اخلاق دارد؛ معضلات پیش روی آن چیز و چگونه باید به انواع آن پرداخت؟
اتانازی و معضلات اخلاقی آن
دیدگاه‌ها