• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
روش حل مسئله در اخلاق کاربردی
آقای دکتر محمدتقی اسلامی:
روش حل مسئله در اخلاق کاربردی
گزارشی از کارگاه 23 فلسفه اخلاق
آقای دکتر محمدتقی اسلامی عضو هیأت علمی و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. ایشان دکترای خود را در دانشگاه معارف اسلامی گذارنده و دانش‌آموخته حوزه علمیه…
آقای دکتر محمدتقی اسلامی عضو هیأت علمی و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. ایشان دکترای خود را در دانشگاه معارف اسلامی گذارنده و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. کتاب‌های "اخلاق کاربردی: چالش‌ها و کاوش‎های نوین در اخلاق عملی" و "اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن" از جمله آثار منتشرشده از ایشان است. آقای اسلامی در بیست و سومین کارگاه فلسفه اخلاق ما که در تاریخ ششم اردیبهشت 1395 برگزار شد، از "روش حل مسأله در اخلاق کاربردی" سخن گفتند. همچنین آقای علی اکبر تیموری در ابتدای این جلسه کتاب "Animal liberation" را معرفی و نقد کردند.
روش حل مسئله در اخلاق کاربردی
دیدگاه‌ها