• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
آیا روش نقلی در بررسی‌های اخلاق اسلامی به سرانجامی خواهد رسید؟
با حضور آقای دکتر محمد فتحعلی خانی بررسی شد:
آیا روش نقلی در بررسی‌های اخلاق اسلامی به سرانجامی خواهد رسید؟
گزارشی از کارگاه 19 فلسفه اخلاق
نوزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان در تاریخ یکشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر محمد فتحعلی خانی، رئیس پژوهشکده علوم اسلامی…
برنامه های ما
6 سال پیش
نوزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان در تاریخ یکشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر محمد فتحعلی خانی، رئیس پژوهشکده علوم اسلامی درباره این موضوع که چگونه روش نقلی را در مطالعات اخلاق اسلامی به سرانجامی برسانیم به ایراد سخن پرداخت. در ادامه خلاصه‌ای از سخنان ایشان خواهد آمد.
آیا روش نقلی در بررسی‌های اخلاق اسلامی به سرانجامی خواهد رسید؟
دیدگاه‌ها