• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
دلایل ادراکی
گفتاری از آقای دکتر حمید وحید:
دلایل ادراکی
گزارشی از بیست و نهمین کارگاه فلسفه اخلاق
دکتر حمید وحید رئیس پژوهشکده فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM) در بیست و نهمین کارگاه فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان، این پرسش را بررسی کرد که دلایل…
اساتید
5 سال پیش
دکتر حمید وحید رئیس پژوهشکده فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM) در بیست و نهمین کارگاه فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان، این پرسش را بررسی کرد که دلایل ادراکی چیستند و چه ارتباطی با اخلاق دارند؟
دلایل ادراکی
دیدگاه‌ها