• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نقد نظریه تأمین امیال
در خانه اخلاق پژوهان جوان بررسی شد:
نقد نظریه تأمین امیال
گزارشی از جلسه 10 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)
نظریه‌ی تامین امیال دو ادعای اصلی دارد: نخست این‌که شرط لازم برای داشتن یک زندگی خوب برآورده شدن امیال است و دوم این‌که برآورده‌شدن امیال شرط کافی برخورداری از یک…
نظریه‌ی تامین امیال دو ادعای اصلی دارد: نخست این‌که شرط لازم برای داشتن یک زندگی خوب برآورده شدن امیال است و دوم این‌که برآورده‌شدن امیال شرط کافی برخورداری از یک زندگی خوب نیز است. برای نقض‌این تئوری باید به این دو ادعا خدشه وارد کرد. ادعای اول با پیداکردن زندگی‌ خوبی که تامین امیال در آن لازم نیست نقض می‌شود و ادعای دوم با یافتن زندگی‌ای که در آن تامین امیال شده اما خوب نیست. نویسنده در این بخش با آوردن چندمثال این دو ادعا را نقض می‌کند. در جلسه پیش رو که دهمین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق است، در مورد نظریه تأمین امیال صحبت می‌شود.
نقد نظریه تأمین امیال
دیدگاه‌ها