درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نقد و بررسی استدلال‌های ویلیام جیمز در جستارِ «خواستِ باور»
نقد و بررسی استدلال‌های ویلیام جیمز در جستارِ «خواستِ باور»
ويليام كينگدم كليفرد (W.K. Clifford) در سال ۱۸۷۷ در جستار «اخلاق باور» (The Ethics of Belief) بنیاد اخلاقی ایمان آوردن را زیر سؤال می‌برد. او در این مقاله تخلف از…
اساتید
10 سال پیش
ويليام كينگدم كليفرد (W.K. Clifford) در سال ۱۸۷۷ در جستار «اخلاق باور» (The Ethics of Belief) بنیاد اخلاقی ایمان آوردن را زیر سؤال می‌برد. او در این مقاله تخلف از بایسته‌های معرفتی و اعتماد بدون قرائن و استدلال را امری غیراخلاقی شمرد. او با صورت‌بندی جدیدی از قرینه‌گرایی حداکثری این رهیافت را ارائه کرد و […]
دیدگاه‌ها