درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
منطق: بنیاد اخلاقی زیستن؛ بررسی دیدگاه گنسلر
منطق: بنیاد اخلاقی زیستن؛ بررسی دیدگاه گنسلر
۱ مقدمه: تقریر مسأله آیا اخلاقی زیستن منطقاً و عقلاً ضروری است با صرفاً ممتع نیست (امكان عام دارد)؟ آیا اخلاقی زیستن، منطق ضروری است، یا ممکن و یا ممتع؟…
اساتید
10 سال پیش
۱ مقدمه: تقریر مسأله آیا اخلاقی زیستن منطقاً و عقلاً ضروری است با صرفاً ممتع نیست (امكان عام دارد)؟ آیا اخلاقی زیستن، منطق ضروری است، یا ممکن و یا ممتع؟ اگر في‌الجمله عقلانیت اخلاق را پذیرفتیم، آيا بالجمله می‌توان از آن دفاع کرد؟ آیا خصلت‌های رفتاری و روانی قدیسان اخلاقی که تمام زندگی خود را […]
دیدگاه‌ها