• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها
معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها
معرفت‌شناسی فضیلت به مجموعه‌ای از رویکردهای اخیر به معرفت‌شناسی اطلاق می‌شود که بر ارزیابی معرفتی ویژگی‌های فاعل تمرکز دارد تا ارزیابی باور. فضیلت معرفتی مفهوم بنیادین این نوع معرفت‌شناسی است…
مقالات
5 سال پیش
معرفت‌شناسی فضیلت به مجموعه‌ای از رویکردهای اخیر به معرفت‌شناسی اطلاق می‌شود که بر ارزیابی معرفتی ویژگی‌های فاعل تمرکز دارد تا ارزیابی باور. فضیلت معرفتی مفهوم بنیادین این نوع معرفت‌شناسی است که تحلیل معرفت و توجیه بر پایه آن صورت می‌گیرد.
دیدگاه‌ها