• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
عام گرایی و خاص گرایی اخلاقی

عام گرایی و خاص گرایی اخلاقی

مقاله حاضر ناظر به دو رویکرد عام‌گرایی و خاص‌گرایی و ادله‌ای است که هر کدام برای توجیه دیدگاه خود و نقد رویکرد رقیب مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه عام‌گرایان…
مقاله حاضر ناظر به دو رویکرد عام‌گرایی و خاص‌گرایی و ادله‌ای است که هر کدام برای توجیه دیدگاه خود و نقد رویکرد رقیب مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه عام‌گرایان اصول اخلاقی را هم به لحاظ معرفت‌شناختی ضروری می‌دانند و هم از جهت وجودشناختی، و خاص‌گرایان در هر دو جنبه با آنها مخالف‌اند، این موضوع به طور مشخص بحث و بررسی می‌شود. در نهایت بر اهمیت هر دو دیدگاه و ضرورت توجه به اصول و جزئیات در تفکر اخلاقی تأکید می‌شود. در این مقاله، به آرای دنسی به لحاظ اهمیت، بیش از بقیه توجه شده است.
دیدگاه‌ها

club