درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
فضیلت در معنای جزئی به بیان ارسطو
با حضور آقای دکتر جوادی بررسی شد:
فضیلت در معنای جزئی به بیان ارسطو
جلسه نوزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو
آنچه پیش روی شماست جلسه نوزدهم از سلسله جلسات (و جلسه دهم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه…
اخلاق فضیلت
3 سال پیش
آنچه پیش روی شماست جلسه نوزدهم از سلسله جلسات (و جلسه دهم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این جلسه از متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس به طور جزئی‌تر در مورد فضایل، و حد وسط در اعمال و احساسات صحبت می‌شود.

در بخش‌های قبل درمورد مفهوم فضیلت صحبت کرد و گفت جنس فضیلت ملکه است و فصلش اعتدال و حدوسط. در این بخش به طور مشخص‌تر در مورد فضایل و حدوسط صحبت کند.

[The Particular Virtues of Character]

 [فضیلت‌های جزئی شخصیت]

منظور از جزئی، جزئی حقیقی، فضایل به طور خاص یا فضیلت خاص شخصیت من نیست، بلکه جزئی در مقابل کلی است و به این معنی است که نسبت به مباحث قبلی جزئی‌تر است. به عبارت دیگر یک بار در مورد مفهوم فضیلت صحبت می‌کند و یک بار در مورد فضایل (مثلاً عفت، شجاعت و …).

However, we must not only state this general account but also apply it to the particular cases.

اما ما نباید فقط تحلیل عمومی از فضیلت بدهیم بلکه باید در موارد مشخص‌تر نیز این مفهوم را پیاده کنیم و تطبیقش را در موارد خاص نیز نشان دهیم.

For among accounts concerning actions, though the general ones are common to more cases, the specific ones are truer, since actions are about particular cases, and our account must accord with these.

به خاطر این که در میان تحلیل‌هایی که مربوط به عملند، اگرچه تحلیل‌های عمومی‌تر شمول بیشتری دارند اما تحلیل‌های مشخص‌تر حقیقت بیشتری را بیان می‌کنند و اطلاعات بیشتری می‌دهند، چون فعل و عمل، به جزئیت و عینیت نزدیک‌تر است و تحلیل ما باید بیشتر با این جزئی‌ها انطباق داشته باشد.

صحبت در مورد فضیلت به دو شکل می‌تواند باشد؛ یا خیلی کلی صحبت می‌کنید و موارد زیادی را در برمی‌گیرد، یا جزئی‌تر و درمورد عمل صحبت می‌کنید که شمول زیادی ندارد اما دقت بیشتری دارد، در شکل اول شما می‌گویید فضیلت حدوسط است و در شکل دوم مثلاً در مورد اعتدال در قوه شهویه صحبت می‌کنید.

کلمه truer بعضی از شارحین ارسطو را به اشتباه انداخته است و به غلط برداشت کرده‌اند که منظور ارسطو این است که در توضیح‌های کلی، مطالب درستی نیست و در توضیح‌های جزئی مطالب درست‌تری بیان می‌شود.

Let us, then, find these from the chart.

اجازه بدهید این‌ها را روی جدول ببینیم.

شواهدی هست که نشان می‌دهد این کتاب نوشته خود ارسطو نیست و تقریر شاگردانش است، یکی از قرائن همین جمله است. (در کتاب اخلاق اودموس این جدول هست)

First, then, in feelings of fear and confidence the mean is bravery.

اول، حدوسط در احساس ترس و احساس جرأت، شجاعت است. یک طرف شجاعت، جبن است و طرف دیگرش تهور.

اگر به خواندن ادامه این جلسه علاقه‌مندید فایل متنی و صوتی آن را از همین صفحه دانلود کنید
دیدگاه‌ها