• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
ارسطو حدوسط را در مورد فضایل اخلاقی مطرح می‌کند نه فضایل عقلی
آقای دکتر محسن جوادی:
ارسطو حدوسط را در مورد فضایل اخلاقی مطرح می‌کند نه فضایل عقلی
جلسه شانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو
آنچه پیش روی شماست جلسه شانزدهم از سلسله جلسات (و جلسه هفتم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه…
اخلاق فضیلت
3 سال پیش
آنچه پیش روی شماست جلسه شانزدهم از سلسله جلسات (و جلسه هفتم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این جلسه از متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس در مورد چند پرسش بحث شد: وجوه تمایز میان احساسات و فضایل چیست؟ function یا کارکرد ویژه انسان کدام است؟ منظور ارسطو از حدوسط یا نقطه اعتدال در فضایل چیست؟ آیا اشکال نسبی‌گرایی به اخلاق ارسطویی در بحث حدوسط وارد است؟
ارسطو حدوسط را در مورد فضایل اخلاقی مطرح می‌کند نه فضایل عقلی
دیدگاه‌ها