• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
بررسی رابطه ادارک حسی و واکنش اخلاقی
یادداشتی بر نظریه استراوسون:
بررسی رابطه ادارک حسی و واکنش اخلاقی
دو چهره طبیعت‌گرایی
ما به صورتی طبیعی موجوداتی اجتماعی هستیم و التزام طبیعی ما به وجود اجتماعی، التزامی طبیعی به کل شبکه یا ساختار نگرش‌ها، احساسات و داوری‌های اخلاقی و فردی انسان است…
فرا اخلاق
1 سال پیش
ما به صورتی طبیعی موجوداتی اجتماعی هستیم و التزام طبیعی ما به وجود اجتماعی، التزامی طبیعی به کل شبکه یا ساختار نگرش‌ها، احساسات و داوری‌های اخلاقی و فردی انسان است که از آن سخن گفتم. تمایل طبیعی ما به چنین نگرش‌ها و داوری‌هایی، در برابر استدلال‌هایی که اظهار می‌کنند این تمایل علی الاصول تضمین نشده یا ناموجه است، همان قدر به صورت طبیعی در امان است که تمایل طبیعی ما برای باور به وجود اجسام در برابر استدلال‌هایی که اظهار می‌کنند این تمایل علی الاصول غیر یقینی است.
دیدگاه‌ها