• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
اخلاق در سپهر سایبر
اخلاق در سپهر سایبر
نويسنده در اين مقاله برخي از دستورالعمل‌های موجود درباره اخلاق پژوهش را مورد بررسي قرار داده و از آن‌ها جهت تبيين موضوع اخلاق پژوهش در اينترنت بهره گرفته است. البته…
مقالات
5 سال پیش
نويسنده در اين مقاله برخي از دستورالعمل‌های موجود درباره اخلاق پژوهش را مورد بررسي قرار داده و از آن‌ها جهت تبيين موضوع اخلاق پژوهش در اينترنت بهره گرفته است. البته مواجهه او با اين دستورالعمل‌ها كم و بيش انتقادی است و در پايان هم پيشنهادهايی را مطرح می‌كند كه از آن جمله است لزوم توجه به اصول و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جوامع مختلف در باب اخلاق پژوهش‌های اينترنتی.
دیدگاه‌ها