• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
کانت در حوزه علمیه قم
مروری بر کتاب قانون اخلاق نوشته علی عابدی شاهرودی؛
کانت در حوزه علمیه قم
برگزیده کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۶
قانون اخلاق به شناسایی و سنجش‌گری دیدگاه‌های نهادین در فلسفه شرق و غرب در باب اخلاق اختصاص دارد. این کتاب در راستای طرحی تدوین یافته که در سه مرحله سامان…
اخلاق اسلامی
10 ماه پیش
قانون اخلاق به شناسایی و سنجش‌گری دیدگاه‌های نهادین در فلسفه شرق و غرب در باب اخلاق اختصاص دارد. این کتاب در راستای طرحی تدوین یافته که در سه مرحله سامان گرفته: در آغاز؛ شناسایی دیدگاه‌های عمده کلاسیک موجود در فلسفه شرق و غرب در باب اخلاق انجام می‌پذیرد؛ سپس سنجش این دیدگاه‌ها و نقاط قوت و ضعفی که در این دیدگاه‌ها ممکن است از دید ناظر پدید آید، مطرح می‌شود. مرحله نهایی نیز نظریه اساسی نویسنده در مورد اخلاق است که از خلال نقّادی عقل به طور محض، بدون مراجعه به تجربه به آن رسیده است.
درباره سیدعلیرضا صالحی:
دیدگاه‌ها