صفحه لیست اساتید

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه قم

رئیس پژوهشکده کلام اهل بیت (ع) دارالحدیث قم

استاد مؤسسه مطالعات اسلامی بیرمنگام

مدیر مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی

اخلاق پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

معاون فرهنگی قوه قضائیه

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)

معاون محترم ریاست قوه قضاییه

مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اسلامی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

عضو هیئت علمی گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشگر و استاد فلسفه دانشگاه قم

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

استادیار فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب

مدیر قطب اخلاق و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی

پژوهشگر فلسفه سیاسی

رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

رئیس پژوهشکده فلسفه تحلیلی در IPM

مدیر گروه فلسفه ذهن پژوهشکده علوم شناختی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

استاد حوزه و دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه فلسفه تحلیلی در IPM

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

رئیس پژوهشکده علوم اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

رئیس مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)