• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
مسئلهٔ مسئلهٔ تراموا
بررسیِ ابزارِ بررسی؛
مسئلهٔ مسئلهٔ تراموا
آیا آزمایش‌های اخلاقی واقعاً آزمایش‌اند؟ یا چیزی دیگرند؟ آیا این آزمایش‌ها به کمکمان می‌آیند تا دربارهٔ مسائل اخلاقی شفاف‌تر بیندیشیم؟
جیمز ویلسن در این مقاله مسئلهٔ تراموا را بهانه‌ای قرار می‌دهد تا به آزمایش‌های فکری بپردازد. آزمایش‌های فکری ابزاری هستند که عده‌ای از فیلسوفان معاصر طی چند دههٔ گذشته به…
اخلاق اجتماعی
2 ماه پیش
جیمز ویلسن در این مقاله مسئلهٔ تراموا را بهانه‌ای قرار می‌دهد تا به آزمایش‌های فکری بپردازد. آزمایش‌های فکری ابزاری هستند که عده‌ای از فیلسوفان معاصر طی چند دههٔ گذشته به کار بسته‌اند. ویلسن ابتدا توضیحی مختصر دربارهٔ پیشینه و چیستی آزمایش‌های فکری ارائه می‌دهد. سپس بیان می‌کند که دو دیدگاه نسبت به آزمایش‌های فکری حاکم‌اند. نخست اینکه آن‌ها نیز درست مثل آزمایش‌های علمی‌اند و سازوکاری مشخص دارند. دیدگاه دوم نیز این آزمایش‌ها را صرفاً نوعی اثر ادبی و داستانی به‌حساب می‌آورد که از قواعد داستانی پیروی می‌کنند. ویلسن هر دوی این دیدگاه‌ها را از وجوه گوناگون بررسی می‌کند.
منبع: aeon
دیدگاه‌ها