مسعود آذربایجانی

اساتید

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

پای صحبت هرکدام از اساتید اخلاق حوزه که می‌نشینی، با حسرت از روزگاری یاد می‌کند که بیشتر حوزویان متخلق به…

بیشتر بخوانید »
کارگاه فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۳۵ فلسفه اخلاق

سنجش و اندازه گیری مفاهیم اخلاقی امری ضروری است که علاوه بر درک نقاط قوت و ضعف یک فرهنگ، ما…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن