دشواری های اخلاقی زیستن حوزویان

اساتید

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

پای صحبت هرکدام از اساتید اخلاق حوزه که می‌نشینی، با حسرت از روزگاری یاد می‌کند که بیشتر حوزویان متخلق به…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن