خانه برچسب‌ها حدوسط
مطالب مرتبط با

حدوسط

تعداد مطالب: 4
مقالات

اتکای حدِّ وسط بر قاعدۀ درست

حدِّ وسطْ غالباً مهم‌ترین مفهوم در نگرش اخلاقی ارسطو معرفی شده، تا حدی که در بسیاری سنّت‌های تفسیری نه یکی از مفاهیم‌‌، بلکه جوهرۀ نظریه اخلاقی ارسطو انگاشته شده است. این امر موجب گردیده تا درستی و نا...
اساتید

از نظر ارسطو حدوسط را چه کسی تعیین می‌کند؟

آنچه پیش روی شماست جلسه هجدهم از سلسله جلسات (و جلسه نهم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این جلس...
برنامه های ما

ارسطو حدوسط را در مورد فضایل اخلاقی مطرح می‌کند نه فضایل عقلی

آنچه پیش روی شماست جلسه شانزدهم از سلسله جلسات (و جلسه هفتم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این ...
برنامه های ما

از نظر ارسطو در اخلاق حکم قاطع و ثابتی وجود ندارد

آنچه پیش روی شماست جلسه دوازدهم از سلسله جلسات (و جلسه سوم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. در این ج...
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping