زهرا خزاعی

پژوهشگر اخلاق

دکتر زهرا خزاعی، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم می باشند. ایشان دو دوره به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه قم و دو دوره نیز به عنوان استاد برتر این دانشگاه شناخته شده اند. از تالیفات ایشان میتوان به کتاب های ارزشمند “اخلاق فضیلت” و “معرفت شناسی اخلاق” اشاره کرد . دکتر خزاعی صاحب مقالات متعدد در حوزه های فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی، فسفه دین، فلسفه نفس و … هستند که در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است و همچنین راهنمایی و مشاوره پایان نامه های متعددی در این زمینه ها را برعهده داشته اند

بستن
بستن